Viktoptimering


2014 tillverkade VM Tarm a/s Framtidens Tanktrailer, som var resultatet av ett utvecklingsprogram med offentligt stöd som fokuserade på att minska tanktrailerns egenvikt. Läs om Framtidens Tanktrailer här.
 
Framtidens Tanktrailer transporterar dagligen mjölk åt Arla Foods i Danmark och har nu kört cirka en halv miljon kilometer. Vi har haft det flera gånger inne för besiktning, helt utan anmärkningar. Tanktrailern håller alltså, även om dimensionerna ligger precis på gränsen för vad vi trodde var möjligt.
 
VM Tarm a/s arbetar fortfarande mycket med att utveckla viktoptimeringen. Vi har bland annat börjat att tillverka tankar i duplexstål. Detta är ett höghållfast stål som gör att vi kan minska godsets tjocklek med ½–1 mm.
 
 

Viktoptimerad 4-axel trailer
Specifikationer: 32 000 liter, 1 rum, 50 mm isolering.
Viktoptimeringar: Duplex tank och konsoler, glasfiberjacka, aluminiumsfälgar, viktoptimerad undervagn.
Dödvikt: 6,960 kg.
Tillåten nyttolast: Ca. 31,040 kg.
 


Vikt Optimerad 4 axlar tank
Specifikationer: 20.000 liter, 4 rum av 50 mm. isolera och samla mjölk cab
Vikt optimeringar: Tank och konsoler i duplex, kappa glasfiber, granne täcker och aluminiumfälgar
Dödvikt: Attachment 3.088 kg. Bil 10.170 kg.
Totalt 13.258 kg.
Tillåten vikt: Ca. 18.740 kg.
 
 

Vikt Optimerad 2 axlar tankssläpvagn. 
Specifikationer: 15.000 liter, 3 rum 50 mm. isolering
Vikt optimeringar: Tank och konsoler i duplex, kappa glasfiber, granne täcker och aluminiumfälgar 
Egenvikt : 4.150 kg.
Tillåten vikt: Ca. 15.850 kg.
 
 

+45 97 37 16 44
Reservedele Service