Mjölktankar


Mjölksegmentet är grundbulten i VM Tarms verksamhet. Under flera årtionden har vi i samarbete med våra kunder utvecklat och producerat mjölktankar.
 
Med denna långa erfarenhet av mjölktankar har vi förvärvat djupa kunskaper om fysiska körförhållanden, hantering av hygien, upprättande av pumpkabiner, styrning och tanktyper.
 
Våra mjölktankar, släpvagnar, trailers och kärror kan levereras både med topp- och sidokåpor.
 

Alla våra mjölktankar genomgår en Bactoforce-kontroll. Kontrollen genomförs med en fluorescerande penetrerande vätska – även kallad penetrant – och efterföljande kontroll med UV-ljus. Det här är en mycket noggrann metod för upptäckt av små defekter, till exempel sprickor och porer. Genom den här processen kan vi garantera att alla våra tankvagnar lever upp till högsta standard när det gäller livsmedelssäkerhet.
 
Här är våra senaste leveranser av mjölktankar:
 

Säljkonsult - Mjölk - Special - Gödsel
Jacob Hindsig
+45 51 54 16 44
Reservedele Service