Kemikalietankar


Våra kemikalietankar levereras främst i rostfritt eller syrafast stål och har optimerats med hänsyn till vikt, funktionalitet, livslängd och underhåll.

Kemikalietankarna är byggda enligt gällande myndighetskrav. De levereras med relevanta godkännanden beroende på vilka produkter som ska transporteras.

Vi har mer än 25 års erfarenhet och en stor kundstock i de nordiska länderna. Därför har vi ingående kunskaper om kemikalietankvagnar för transport av många olika kemiska produkter.

Under de senaste åren har vi arbetat intensivt med viktoptimering. Idag är våra kemikalietankvagnar förmodligen de lättaste i världen.
  

Här är våra senaste leveranser av kemikalietankar:
 

Säljkonsult - Kemikalietankar
Allan S. Hansen
+45 40 10 29 44
Ombygning