Allmänna nyheter


Nytt slangutlopp ger minskade flödesförluster

VM Tarm a/s har utvecklat ett nytt slangutlopp för mjölkbilar som ger minskade flödesförluster i slangen. I det nya slanguttaget ligger slangen i ett utrymme längs med tanken istället för i en vridbar trumma. På så sätt blir det färre böjar på slangen, vilket resulterar i ett förbättrat flöde.
 
Dessutom ger slangutloppet en mer ergonomisk arbetsmiljö för chauffören. Chauffören slipper rulla ut hela slangen om det inte är nödvändigt, och slangen rullas in automatiskt igen med hjälp av en luftcylinder som kan styras via fjärrkontroll.
 
Titta på videon här.

Slangutloppet gör även att det skapas mer utrymme i hytten. Det går att använda slangar med en dimension på 2,5” eller 3”.
 
För ytterligare information är du välkommen att kontakta vår vd Holger Lauritsen (hl@vmtarm.dk) på tel: +45 97 37 16 44.
 
December 2018
 
 
 
 
 
 
 

Ny säljkonsult för försäljning av kemikalietankvagnar

VM tarm a/s har från och med 1 oktober 2018 anställt Allan Schmidt Hansen som ny säljkonsult. Allan har fått ansvaret för försäljningen av kemikalietankvagnar i Sverige och Finland.
 
Han har erfarenhet av teknisk försäljning från tidigare jobb hos bland annat ICM A/S och har arbetat flera år inom produktionen hos VM Tarm a/s. Han är 45 år gammal och bosatt i Tarm.
September 2018
 
 

Ny projektledare för kemikalier och gödsel

VM Tarm a/s har från och med den 1 mars 2018 anställt Klaus Hammershøj Davidsen som ny projektledare. Klaus får bl.a. ansvar för kemikalie- och gödselsegmentet.   

Han är utbildad produktionstekniker och har tidigare erfarenhet från bland annat Hydra-Grene, Semco Maritime och EagleBurgmann.
Han är 34 år och bosatt i Skjern.
 

 Mars 2018

 

Oljevagntåg av högsta kvalitet till Danish Agro a.m.b.a.

Efter ökande efterfrågan från flera kunder har VM Tarm a/s börjat tillverka olje-/bensintankvagnar igen efter 4 års uppehåll.

Vi har just levererat det första av tre oljevagntåg till Agro a.m.b.a. Oljevagntåget ska främst leverera dieselolja till lantbruk. Dragbilen har en volym på 18 800 liter, och släpvagnen en volym på 32 200 liter.

Dessutom är oljevagntåget utrustat med en flexibel ny pumpstyrning utvecklad av VM Tarm a/s.

Våra olje-/bensintankvagnar är alltid tillverkade i högsta kvalitet, och tankvagnen bidrar till att öka din leveranssäkerhet gentemot kunderna.

Dessutom erbjuder VM Tarm a/s efterföljande service och reparationer i vår toppmoderna serviceverkstad.

Tekniska specifikationer – Dragbil

 • Tankprofil: Ellipsformad tank
 • Tankvägg: 5 mm aluminium, kvalitet Elongal EN AW-5186
 • Volym: 18 800 liter
 • Antal kammare: 4 st. – 6 200 l, 3 200 l, 3 200 l, 6 200 l
 • Utrustning: Nyutvecklad pumpstyrning


Tekniska specifikationer – Släpvagn

 • Tankprofil: Ellipsformad tank
 • Tankvägg: 5 mm aluminium, kvalitet Elongal EN AW-5186
 • Volym: 32 200 liter
 • Antal kammare: 6 st. - 6 200 l, 6 200 l, 6 200 l, 3 200 l, 3 200 l, 7 200 l


Just nu håller vi på att bygga det andra och tredje oljevagntåget i vår fabrik, där vi gärna ordnar en rundtur åt dig.

Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta säljkonsult Jesper Falkenløve (jef@vmtarm.dk) på tel.: +45 93 39 16 44.

Mai 2017
 
 

Viktoptimerat vagntåg med mycket lägre egenvikt

TINE Mejeriet i Norge har just fått levererat ett särskilt viktoptimerat vagntåg med mycket lägre egenvikt och väsentligt högre stålkvalitet.
 
Tankvägg, ändgavlar och skiljeväggar är tillverkade i 2 mm duplexstålplattor. Förstärkningsringar och konsoler är viktoptimerade och delvis tillverkade i duplexstålplattor. Dessutom är täckplåten gjord i 1,4 mm glasfiber, vilket också bidrar till att minska vikten.
 
Duplex är en typ av rostfritt stål som är betydligt starkare och mer motståndskraftigt mot slitage och spänningkorrosion än de typer av rostfritt stål som oftast används till rostfria tankvagnar. Därmed kan tankarna användas för många olika ändamål.  
 
Tankarna är cirkulära snarare än ovala för att få en starkare och mer formstabil konstruktion. Cirkelformen gör det möjligt att minska ståltjockleken i tankväggar och ändgavlar.
 

Tekniska specifikationer – Dragbil

 • Tankprofil: Cirkulär tank, Ø 2 100 mm
 • Tankvägg: 2 mm duplexplatta, kvalitet 1.4462
 • Volym: 20 000 liter
 • Antal kammare: 4 st. – 5 000 l, 5 000 l, 5 000 l, 5 000 l
 • Isolering: 50 mm
 • Utrustning: Hyttutrustning för mjölkinsamling


Tekniska specifikationer – Släpvagn

 • Tankprofil: Cirkulär tank, Ø 1 850 mm
 • Tankvägg: 2 mm duplexplatta, kvalitet 1.4462
 • Volym: 15 000 liter
 • Antal kammare: 3 st. - 5 000 l, 5 000 l, 5 000 l
 • Isolering: 50 mm

 
Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta säljkonsult Jacob Hindsig (jh@vmtarm.dk) på tel.: +45 51 54 16 44.
 
Mars 2017
 
 

Flexibelt modulvagntåg ger fler möjligheter

Grønaasen Transport AS i Norge har tagit emot ett smidigt vagntåg som gör det möjligt att köra under två regeluppsättningar. Vagntåget är uppbyggt av tre självständiga enheter: en dragbil, en dolly med utskjutbar draganordning och en semitrailer.
               
När dragbil, dolly och semitrailer används tillsammans och totallängden är under 19,5 meter, fungerar det som ett normalt vagntåg med en totalvikt på 50 ton i Norge.
 
Om dollyn dras ut två meter blir vagntåget ett modulvagntåg. Längden på vagntåget ökar till 19 meter från den första till sista axeln, vilket krävs för att kunna köra det som ett modulvagntåg med en totalvikt på 60 ton.
 

Det flexibla vagntåget gör det möjligt att kombinera godstransporterna på olika sätt. Grønaasen Transport AS kan till exempel börja med ett modulvagntåg och därigenom använda modulvägnätet. När de har lastat av 10 ton och dragit in dollyn, kan transporten fortsätta som ett vanligt vagntåg. Företaget kan nu använda de vanliga vägarna och ta sig runt på fler platser i Norge.

Kombinationen av dragbil, dolly och semitrailer bidrar till att göra Grønaasen Transport AS mer effektivt och ökar konkurrensförmågan jämfört med konkurrenterna.

Bonusinformation

 • I Norge är det inte tillåtet att köra med ADR-gods i modulvagntåg.
 • I Sverige får vagntåget köra med ADR-gods upp till 60 ton.
 • I Danmark får vagntåget endast köras som modulvagntåg om längden är mer än 18,75 meter när vagntåget har förs samman.


Tekniska specifikationer
Dragbil

 • Tankvolym: 15 000 liter
 • Antal kammare: 2 st. (7 500 liter/7 500 liter)
 • Isolering: 100 mm monterad med 2 mm täckplåt av glasfiber
 • Godkännande: ADR-godkänd trycktank med tankkod L4BH
 • Hytt monterad på höger sida
 • Kompressor monterad direkt på växellådan


Semitrailer

 • Tankvolym: 29 500 liter
 • Antal kammare: 3 st. (7 500 liter/14 500/7 500 liter)
 • Isolering: 100 mm monterad med 2 mm täckplåt av glasfiber
 • Godkännande: ADR-godkänd trycktank med tankkod L4BH
 • 2 st. SAF-axlar med Alcoa Dura Bright-aluminiumfälgar


Dolly

 • Märke: KONAR-typ 18 000 kg med skjutbart drag på två meter
 • Levererad av E18 Truckcenter AS Norge

 
Januari 2017
 
 

Framtidens Tanktrailer bidrar fortfarande till utvecklingen inom viktoptimering

2014 tillverkade VM Tarm a/s Framtidens Tanktrailer, som var resultatet av ett utvecklingsprogram med offentligt stöd som fokuserade på att minska tanktrailerns egenvikt. Läs om Framtidens Tanktrailer här.
 
Framtidens Tanktrailer transporterar dagligen mjölk åt Arla Foods i Danmark och har nu kört cirka en halv miljon kilometer. Vi har just haft den inne för besiktning, helt utan anmärkningar. Tanktrailern håller alltså, även om dimensionerna ligger precis på gränsen för vad vi trodde var möjligt.
 
VM Tarm a/s arbetar fortfarande mycket med att utveckla viktoptimeringen. Vi har bland annat börjat experimentera med att tillverka tankar i duplexstål. Detta är ett höghållfast stål som gör att vi kan minska godsets tjocklek med ½–1 mm.
 
För tillfället håller vi på att tillverka det första vagntåget för insamling av mjölk i duplexstål. Vagntåget ska levereras i februari 2017.
 
Om du behöver en tankvagn med låg egenvikt eller vill ha ytterligare information är du välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning på tel.: 97 37 16 44 eller info@vmtarm.dk.
 
Januari 2017
 
 

Ny säljkonsult för försäljning av olje-/bensintankvagnar

VM Tarm a/s har från och med 1 december 2016 anställt Jesper Falkenløve som ny säljkonsult. Jesper kommer att ansvara för att sälja olje-/bensintankvagnar i Skandinavien.
 
Han har erfarenhet av transportbranschen från tidigare jobb hos bland annat SAF Danmark ApS och Transport-Teknik A/S. Han är 46 år och bosatt i Vojens, Danmark.
 
December 2016
 
 

Den första 5-axliga släpvagnen från VM Tarm a/s

VM Tarm a/s har levererat den första 5-axliga släpvagnen till Norrmejerier i Sverige.

Släpvagnen ingår i ett vagntåg som är förberett för de nya viktreglerna i Sverige, och som ger möjlighet till en totalvikt på 74 ton på utvalda vägar från den 1 mars 2017.

Detta betyder i praktiken att släpvagnen har fått en extra axel. Därmed kan den på egen hand uppnå en totalvikt på 42 ton, och i kombination med en 4-axlig dragbil uppnår den en totalvikt på sammanlagt 74 ton.

Vagntåget till Norrmejerier ska användas för att samla in mjölk i norra Sverige.

Läs mer om de nya viktreglerna i Sverige på vår LinkedIn-sida.

Tekniska specifikationer – Dragbil

 • Tankprofil: Cirkulär tank, Ø 2 000 mm
 • Tankvägg: 3 mm rostfritt stål, kvalitet EN 1.4307.
 • Volym: 19 000 liter
 • Antal kammare: 1 st. med 2 st. skvalpskott
 • Isolering: 50 mm
 • Utrustning: Hyttutrustning för mjölkinsamling


Tekniska specifikationer – Släpvagn

 • Tankprofil: Cirkulär tank, Ø 1 950 mm
 • Tankvägg: 3 mm rostfritt stål, kvalitet EN 1.4307.
 • Volym: 33 000 liter
 • Antal kammare: 4 st. – 10 500 l, 7 500 l, 7 500 l, 7 500 l
 • Isolering: 50 mm

 
Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta säljkonsult Jacob Hindsig (jh@vmtarm.dk) på tel.: +45 51 54 16 44.
 
December 2016
 
 

Nya servicepartners i Sverige

För att kunna ge bättre service åt våra kunder i Sverige har VM Tarm a/s tecknat ett serviceavtal med STS Sydhamnens Trailer Service AB och Tankservice i Nyköping AB.
 
Klicka här och läs mer om vad avdelningarna kan erbjuda.
 
Oktober 2016
 
 

Utnämning av ny teknisk chef och ny servicechef hos VM Tarm a/s

VM Tarm a/s har från och med den 1 augusti 2016 utnämnt Sune Boelskifte till teknisk chef och Mikkel Keller till servicechef.
 
Sune anställdes hos VM Tarm a/s för 13 år sedan som produktionsassistent. Senare blev han projektledare, och för 3 år sedan blev han utnämnd till servicechef för serviceavdelningen.
 
Mikkel anställdes hos VM Tarm a/s för 14 år sedan som montör i produktionen, där han senare blev förman vid slamsugaravdelningen. Senast tillhörde han serviceavdelningen, först som serviceassistent och därefter som projektledare.
 
Att den nya tekniska chefen och servicechefen har kunnat rekryteras internt är en klar fördel, eftersom personerna redan har kännedom om medarbetare, kunder och produkter.
 
För mer information, kontakta VD Holger Lauritsen (hl@vmtarm.dk) på
tel.: +45 97 37 16 44.
 
Juli 2016
 
 

Nyutvecklad gödselpump gör dig mer effektiv

VM Tarms nyutvecklade gödselpump har en mycket hög pumphastighet, vilket sparar tid och gör dig mer effektiv. 
 
Gödselpumpen är tillverkad i rostfritt material. Därmed behövs inget underhåll av pumpens delar, och dessutom får pumpen lång livslängd.
 
 
 
Läs mer gödselpumpens tekniska specifikationer här.
 
Juni 2016
 
 
 
Se gamla nyheter från VM Tarm i vårt nyhetsarkiv.
 
 
+45 97 37 16 44
Ombygning